HS-ikäiset ja juniorit

Leevi Vuorinen
Eetu Takomo
Ilana Onnela
Daniel Onnela
Alexander Onnela
Amos Pöllänen
Ada Pöllänen
Harri Juusti
Roope Lindroos
Jussi Ankelo
Niklas Ekström
Lotte-Line Ekström

Nuoret ja aikuiset

Lauri Vuorinen
Leo Rantahalvari
Onni Rantahalvari
Aleksi Parttimaa
Paavo Hakanen
Lassi Vuorinen
Matti Piha
Ville Tähtinen
Jere Helminen
Tommi Reponen
Milka Reponen
Marko Takomo
Timo Juusti
Ari Niittymäki
Matti Pääkkönen
Juha Pöllänen
Teija Onnela
Mikko Raitala
Ossi Juusti
Tuukka Invenius
Fanni Lehtinen
Ulla-Maija Peltomaa
Ella Takomo

 
SkiTeam-105